Στοιχεία Επικοινωνίας

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχούνης Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου, Τρίπολη, ΤΚ. 22027
Email: perivallontiki.pel@terna-energy.com
Τηλ: 210 6968282