Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

Kάθε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) προβλέπει τη δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των συμβατικών αποβλήτων της αντίστοιχης Διαχειριστικής Ενότητας. Κάθε ΜΕΑ επεξεργάζεται Συμβατικά απόβλητα, δηλαδή, σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα, υπολείμματα από τα Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών και οργανικά υλικά από διαλογή στην πηγή (ΣΔΠ).

Κάθε ΜΕA περιλαμβάνει τη Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΜΜΑ), τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ).

Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης

Η Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΜΜΑ) ανακτά αυτοματοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή • Σιδηρούχα υλικά • Αλουμίνιο • Χαρτί • Πλαστικά Στα προϊόντα ΜΜΑ περιλαμβάνονται • Χαρτί • Χαρτόνι • Μέταλλα • Πλαστικό φιλμ • Πλαστικές φιάλες

Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας

Η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας αποτελείται από κλειστούς αντιδραστήρες που στεγάζονται σε ειδικό κτίριο και παράγει πράσινη ενέργεια και υλικό τύπου κομπόστ.