Τεχνολογία

 • Home
 • Τεχνολογία

Για την επεξεργασία των συμβατικών αποβλήτων, δηλαδή σύμμεικτων δημοτικών απορριμμάτων, οργανικών υλικών από διαλογή στην πηγή και υπολειμμάτων από την λειτουργία των ΚΔΑΥ, κάθε μια από τις τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στους Νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας, περιλαμβάνει:

 • Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης με μηχανική διαλογή και ραφιναρία τεχνολογίας Stadler
 • Μονάδες Αναερόβιας Χώνευσης KOMPOGAS, τεχνολογίας Hitachi Zosen Inova
 • Μονάδα Αερόβιας Κομποστοποίησης τεχνολογίας Compost Systems

που αποτελούν παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα τους με δεκάδες εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής όπου οδηγούνται τα υπολείμματα της επεξεργασίας , που αποτελούνται από αδρανή υλικά και δεν παράγουν οσμές ή στραγγίσματα.  Αυτό εξασφαλίζεται με έργα στεγανοποίησης, διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου και ομβρίων, καθώς και με έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Παράλληλα, τα έργα πλήρους αντιρρύπανσης (βιόφιλτρα, σακόφιλτρα, πλυντηρίδες και η πλήρης εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων), οι αντιπυρικές ζώνες και τα αντιπλημμυρικά έργα προστατεύουν αποτελεσματικά το περιβάλλον τόσο κατά τη διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων όσο και από την εκδήλωση τυχόν ακραίων φυσικών φαινομένων.

To έργο συμπληρώνει τα σύστηματα διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδος) και συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση.

Εκτρέπονται από την ταφή και αξιοποιούνται το 65% των βιοαποδομήσιμων υλικών καθώς και 50.000 τόνοι υγρών αποβλήτων που μέχρι σήμερα μολύνουν το φυσικό περιβάλλον της Πελοποννήσου.

Παράγεται πράσινη ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 6.000 οικογενειών και εξοικονομούνται 24.000 τν/έτος CO2.

Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών

Το σύνολο της λειτουργίας του ΟΣΔΑ επιτηρείται από εξειδικευμένο λογισμικό.

Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών παρακολουθεί:

 • Τις εισερχόμενες ποσότητες συμβατικών αποβλήτων στα σημεία εισόδου
 • Τα παραγόμενα προϊόντα
 • Την επίτευξη των στόχων του έργου:
  • Ποσοστό Υπολείμματος προς τελική διάθεση < 45%
  • Ποσοστό Ανακύκλωσης Συσκευασιών > 35%
  • Ποσοστό Απομάκρυνσης Οργανικών από την ταφή > 65%
 • Την τήρηση αυστηρών κριτηρίων περιβαλλοντικής απόδοσης
  (οσμές, σκόνη, υγρά)