Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Home
  • Η εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ συστήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, το οποίο υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, ενώ λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης των Δήμων.